Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2014

kofineskafe
0162 4142 420
Reposted byJackspitefularwenan1
kofineskafe
0121 a6c4 420
Reposted byMinaRosapuella13
kofineskafe
9894 9231 420
Reposted byoneisdarkoneislightokiemnieogarnieszarwenan1aurate
kofineskafe
9820 c21c 420
Reposted bypuszkaskftrufemkaj-zerkaano

March 16 2014

kofineskafe
kofineskafe
[...] wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem. .
— Jonathan Safran Foer "Strasznie głośno, niesamowicie blisko"
kofineskafe
8820 4bda 420
Reposted byviva-salvadoresouplessVirasilmelipramineboskipiotrcoteriecynamondefinicjamilosciwoodieparachutemaim-meromaamorrudawiedzmaaillierevalieSHQbeattmanbanshefloestragan-ze-snamiraspberryjamknureksmillaszyszka016mylovemalinowowaolololoalexandersmith8805purplecornflowersbasiaamydephtgrubaampajewskajestemzerohopelesswandererpangieMezame
kofineskafe
8785 94c8 420
Reposted byIsjakisommteckVirasildziadmiszelarwenan1Lew-i-wilkRAGEcrowjaavijaavi

March 14 2014

kofineskafe
kofineskafe
kofineskafe

March 13 2014

kofineskafe
5295 2ddc 420
Reposted byisabellemonamourdrawereternityinanhourpuella13
kofineskafe
5265 84c9 420
Reposted bybretticolorfulvillainnobodyimportantarwenan1Lew-i-wilkeatit
kofineskafe
5248 0281
kofineskafe
4678 e928 420
Reposted byjandry jandry

March 12 2014

kofineskafe

March 11 2014

kofineskafe
6083 1d27
Reposted byzapominaniejeanneesarazation
kofineskafe
6078 880e 420
Reposted bysalma7891SvartaVargen
kofineskafe
6075 8d51 420
Reposted byeffie666kaszaxmannacolorfulvillainlajlaCaccipergoloLightStepToNowheresoayjoerdisarwenan1dziewczynawolczykijakasiapodpucha
kofineskafe
1746 dc04 420
Reposted bydreamsandloveadejszapipa3u3ajapanesehands
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl