Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2015

kofineskafe
0090 c0fe 420
Reposted fromtrescigarrillos trescigarrillos viasiarczan siarczan

March 05 2015

kofineskafe
4524 4ad8 420
Poznań.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasiarczan siarczan
kofineskafe
3932 49a7 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarudawiedzma rudawiedzma
kofineskafe
kofineskafe
- Dobroć zaczyna się w domu.
- Choroby psychiczne też.
— Libba Bray - Wróżbiarze.
Reposted fromnutt nutt viaiblameyou iblameyou

January 10 2015

kofineskafe

April 21 2014

kofineskafe
4322 5ece
kofineskafe
4319 9ce9 420
kofineskafe
4317 9661 420
Reposted bytanja-trummer-92 tanja-trummer-92
kofineskafe
4315 9794 420

March 27 2014

kofineskafe
4290 26f0
Reposted bykasiapodpuchalubiejakpatrzyszniewychamowaneejbsdubdgyuebwjnjkedsomewhereonlyweknowemptywardrobedancing-with-the-fairiesdouxsouvenirsKepper
kofineskafe
3797 f420 420
Reposted byfarizerbicycle
kofineskafe
3796 a839 420
Reposted byKik4sbrzozaluna
kofineskafe
[...] wiesz, czasami z ludźmi nie warto dyskutować, nie warto im tłumaczyć, jedyne, co warto, to zostawić ich i odejść. Osamotnienie jest jedną z najcięższych kar, na które człowiek może skazać człowieka. .
— Krystyna Siesicka
Reposted bynataa nataa
kofineskafe
3695 6460
kofineskafe
3694 ad90 420
kofineskafe
3691 245b 420

March 21 2014

kofineskafe
  [...] śmiechem słonecznych dni oddycham. .
— Halina Poświatowska
kofineskafe
0246 7aab 420
kofineskafe
0195 9fb8 420
Reposted byJackspiteful Jackspiteful
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl